دوشنبه ، 24 مرداد 1401

1395/12/14 - تعداد نمایش (739)


در حالی که در ۱۱ ماه اخیر از تمام بنادر ایران در مجموع ۱۳۲ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۳۵۶ تن بار تخلیه و بارگیری شده، این میزان نشان دهنده رشدی ۹.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در حالی که در ۱۱ ماه اخیر از تمام بنادر ایران در مجموع ۱۳۲ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۳۵۶ تن بار تخلیه و بارگیری شده، این میزان نشان دهنده رشدی ۹.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پیش است.

تخلیه و بارگیری کالای نفتی

از کل آمار ارایه شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۸۹ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۹۲۶ تن بوده که از این میزان سهم تخلیه ۳۸ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۵۹۲ تن و سهم بارگیری ۵۱ میلیون و ۶۴ هزار و ۳۳۵ تن گزارش شده است.

در یازده ماه سال ۹۵، واردات این نوع کالا ۳۰ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۳۴۱ تن و صادارت کالاهای نفتی ۴۴ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۴۵۷ تن بوده است.

در ۱۱ ماه امسال آمار ترانزیت نیز ۴ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۸۰۶ تن اعلام شده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی

از کل آمار گفته شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی ۴۲ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۴۳۰ بوده که از این میزان سهم تخلیه ۱۸ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۱۸۸ تن و سهم بارگیری ۲۴ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۲۴۲ تن گزارش شده است.

در ۱۱ ماه سال ۹۵، واردات این نوع کالا ۳ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۱۸۷ تن و صادارت کالاهای نفتی ۲۱ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۱۴۲ تن با افزایش ۵۵.۴ درصدی روبه رو بوده است.

در ۱۱ ماه امسال آمار ترانزیت برابر یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۴۰۷ تن اعلام شده است.
تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی در اسفند ماه سال ۹۵

در اسفند ماه سال جاری از تمامی بنادر ایران ۱۳ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۵۰۱ تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد.

از کل آمار گفته شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۹ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۹۶۷ تن بوده که از این میزان سهم تخلیه ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار و ۶۸۸ تن و سهم بارگیری ۵ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۲۷۹ تن گزارش شده است.

در آخرین ماه سال ۹۵، واردات این نوع کالا ۲ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۳۴۰ و صادارت کالاهای غیرنفتی ۴ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۱۹۷ تن بوده است.

در این ماه آمار ترانزیت ۴۴۷هزار و ۷۵ تن اعلام شده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی

از کل آمار گفته شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی ۳ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۵۳۴ بوده که از این میزان سهم تخلیه ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۸۳۴ تن و سهم بارگیری ۱ میلیون و ۴۵۶ هزار و ۷۰۰ تن گزارش شده است.

در اسفند ماه سال ۹۵، واردات کالاهای نفتی برابر ۳۷۴ هزار و ۳۰۶ تن و صادارت این نوع کالا برابر یکمیلیون و ۲۲۵ هزار و ۴۹۲ تن بوده است.

در اسفند ماه امسال آمار ترانزیت برابر ۱۹۷ هزار و ۵۰۵ تن اعلام شده است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 

14 اسفند 1395