اخبار انجمن

برگزاری کمیته ترانزیت استانداری به میزبانی انجمن

تاریخ : 1398/09/18

بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 17 آذر ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی انجمن با توجه به اهمیت برگزاری اولین همایش ملی ترانزیت و حمل ونقل بین المللی استان خراسا ن رضوی روز چهارشنبه 20 آذر ماه چهارمین جلسه کمیته ترانزیت استانداری با حضورکلیه مدیر کل های عضوکمیته در محل انجمن با محوریت همایش ملی برگزار میگردد .

در ابتدای جلسه احمد زمانیان یزدی گزارشی از دیدار معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در خصوص همایش بیان کرد وگفت: جلسه روز چهارشنبه به منظور حضور اعضای کمیته ترانزیت استانداری و بیان اهمیت همایش ملی ترانزیت در محل انجمن صنفی برگزار می گردد .

در ادامه نامه ارسالی از انجمن کشتیرانی مبنی برتصمیمات نشست 205 و 206 شواری عالی هماهنگی ترابری کشور پیرامون هزینه دیرکرد کانتینر قرائت و به اطلاع اعضای هیئت مدیره رسید .

همچنین در ادامه نامه ارسالی از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با موضوع آخرین وضعیت شرکت های فعال  دارای ناوگان افغان در پایانه مرزی میلک قرائت و مقرر شد پس از بررسی هیئت مدیره موارد مورد نیاز ارسال گردد .