يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1395/12/02 - تعداد نمایش (1117)


چهل و سومین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی شامگاه گذشته یکم اسفند ماه در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی ،در ابتدای جلسه سفر هیئت مدیره به بندر عباس در خصوص رفع مشکلات مربوط به ارزیابی کانتینرها با اقلام بیش از یک مورد به بحث و بررسی گذاشته شد و چگونگی پیشرفت و روند کار مورد ارزیابی قرار گرفت .
در ادامه نامه انجمن به معاون حمل ونقل وزارت راه وشهر سازی و ابراز تاسف از عدم حضور نمایندگان تشکلهای استانی در کمیته تخصصی توسعه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مطرح شد.
همچنین نامه اتاق بازرگانی درباره لزوم برنامه ریزی برای دوره های اموزشی مشترک انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی و اتاق بازرگانی قرائت شد .
درادامه مسال جاری انجمن نیز مورد بررسی قرار گرفت .