يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1398/08/27 - تعداد نمایش (592)

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 26 آبان ماه 98 با حضور حدا اکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی احدی از اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از انجمن در کمیسیون فرعی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شرکت نموده و مواضع انجمن را د رخصوص دستورات جلسه اعلام می نماید .
درابتدای جلسه نامه ارسالی از استانداری مربوط به تفاهم نامه پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ج.ا.ایران و ترکمنستان که در مهر ماه در کشورترکمنستان برگزار شده بود جهت اطلاع هیئت مدیره قرائت شد و متاسفانه باتوجه به موارد ذکر شده در قسمت حمل ونقل تفاهمنامه ،توافق راهگشا و مثمر ثمری انجام نشده است.
در ادامه نامه ارسالی از کمیسیون حمل ونقل وترانزیت اتاق بازرگانی ایران مبنی بر بیان پیشنهادات این انجمن در خصوص نوسازی ناوگان فرسوده و رفع مشکل راننده مالکی قرائت و مقرر شد روابط عمومی انجمن موارد پیشنهادی انجمن راجمع آوری و ارسال نماید.
همچنین در پایان مسائل مربوط به برگزاری همایش ملی ترانزیت جهت برگزاری هرچه بهتر مراسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت .