پنج شنبه ، 27 مرداد 1401

1395/10/14 - تعداد نمایش (938)


برگزاری نشست مشترک با مدیران گمرک استان موضوع سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی است .
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی اعضای هیات مدیره شب گذشته 13 دی ماه سال جاری گرد هم امدند تا اخرین برنامه ها وامور اجرائی انجمن را بررسی نمایند .
در این نشست آخرین هماهنگی ها در خصوص جلسه روز پنجشنبه مورخ 16 /10 /95 وملاقات با ناظر گمرکات استان ومدیران ارشد گمرکات مرزی استان در محل انجمن انجام شد ، ومقرر شد از کلیه مدیران شرکتها برای شرکت در این جلسه دعوت به عمل آید .
در ادامه این جلسه کارشناسان ومشاوران مربوط به بخش حقوقی انجمن تعیین واسامی آنان اعلام شد .بنابراین تصمیم آقایان نوربخش ،زنگنه وهراتی به ترتیب برای مشاوره دربخش های حقوقی ، اداره کار واداره امور تامین اجتماعی انتخاب شدند .
همچنین نامه کتبی آقای عطر چیان درباره سختی کار رانندگان ومیزان ساعت کار ایشان قرائت شد ونظر اعضای هیات مدیره اخذ گردید .
ضمن اینکه کلیات یرگزاری مراسم تقدیر از مدیران نمونه وبرتر شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی با حضور مدیران ارشد دولتی به تصویب اعضا رسید .