اخبار انجمن

اعلام نظر انجمن در خصوص مشکلات گریبانگیر ترانزیت از قلمرو ایران

تاریخ : 1398/07/01


بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی در آخرین روز شهریور با حضور حداقل اعضا هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی رئیس هیئت مدیره روز سه شنبه دوم مهر ماه به عنوان نماینده انجمن در دومین نشست کارگروه توسعه و روان سازی ترانزیت در سال جاری در وزارت راه و شهر سازی شرکت خواهد کرد .لازم بذکر است این جلسه جهت بررسی عملکرد 5 ماهه ترانزیت در سال جاری و احصا و بررسی مشکلات گربانگیر ترانزیت از قلمرو ایران توسط مرکز تدوین مقررات ،ایمنی حمل و نقل ،پدافند غیر عامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهر سازی برگزار میگردد .
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از استانداری با عنوان برگزاری اجلاس مشترک کمیسیون همکاری های اقتصادی ج.ا.ایران و ترکمنستان در عشق آباد قرائت و مقرر شد احمد زمانیان یزدی به عنوان رئیس هیئت مدیره در این جلسه که با هدف بررسی موضوعات و اقدامات فی ما بین استان با کشور ترکمنستان تشکیل میشود شرکت نماید .
همچنین در ادامه جلسه نامه ارسالی از دقتر تجاری سازی امور تشکلهای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر برگزای چهارمین نمایشگاه حمل ونقل و لجستیک در آذر ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران قرائت و مقرر شد به شرکت ها جهت شرکت در نمایشگاه ارسال شود .
در ادامه جلسه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری مبنی بر برگزاری اجلاس کمیته های مشترک ایران - قزاقستان قرائت و مقرر شدنماینده انجمن دراین اجلاس شرکت نمایند .
د رادامه، انجمن میزبان اعضای هیئت مدیره انجمن نیمروز بود و درمورد مسائل و مشکلات ایجاد شده بحث و تبادل نظر شد .