چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1398/05/22 - تعداد نمایش (514)

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز یکشنبه بیست مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد
به گزارش روابط عمومی انجمن خراسان رضوی در پی تصویب تعرفه دیر کرد و سپرده نقدی کانتینر و با توجه به اهمیت تاییدیه این تعرفه از سوی انجمن های ایران و خراسان نامه ای بدین منظور ازانجمن کشتیرانی ارسال و تعرفه توافقی به تایید انجمن رسید .
د رادامه با توجه به برگزاری همایش ملی در آذر ماه تاییدیه اتاق بازرگانی مبنی بر همکاری و یاری در برگزاری همایش ارسال شد و انجمن خراسان مسئول برگزاری همایش مشخص گردید .
همچنین درادامه نامه ارسالی از تعدادی از شرکت ها در خصوص رفتار نامناسب یکی از کارکنان گمرک اسلام قلعه درجلسه قرائت و مقرر شد انجمن در این خصوص به دفتر وزارت خارجه در شمال شرق کشور مراتب را گزارش دهد .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .