اخبار انجمن

سه دستور جلسه برای کمیته ترانزیت استانداری ارسال شد

تاریخ : 1398/05/14


پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 13 مرداد ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن مصوبات نشست مشترک ماهیانه انجمن و گمرک که در این ماه در پایانه مرزی سرخس برگزار شد از طرف گمرک ارسال شد و مقرر شد موارد مربوط به پیگیری انجمن هر چه سریع تر انجام شود همچنین سه مورد از مصوبات برای بررسی به عنوان دستور جلسه در کمیته ترانزیت استانداری به استانداری ارسال شد .
درادامه نامه ارسالی از انجمن ولایت نیمروز مبنی بر افزایش کرایه حمل قرائت و مقرر شد جهت بررسی و تبادل نظر به کمیته ترانزیت و حمل ونقل انجمن ارسال شود .
همچنین در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری مبنی بر خوداری نصب پلاک جدید توسط کانون جهانگردی قرائت و بر طبق این نامه مقرر شده است تا برنامه ریزی و ایجاد زیر ساخت های لازم فعلا نصب پلاک جدید انجام نشود .
در ادامه نامه ارسالی از دفتر تجاری سازی و امور تشکل ها پیرو دومین نشست هم اندیشی و گفت گو با تشکل ها ی تخصصی قرائت و مقرر گردید نقطه نظرات پیرامون مسائل و مشکلات حمل ونقلی مرتبط با حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و راهکار های پیشنهادی توسط انجمن ظرف یک هفته ارسال شود .
همچنین در این جلسه نشست ماهیانه کمیته داوری انجمن با دستور جلسه اصلاح شیوه نامه آئین داوری با حضور داوران محترم در محل انجمن برگزار شد .