سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1398/04/29 - تعداد نمایش (398)


دنیای اقتصاد : با تغییرات صورت گرفته در ساختار گمرک، اختیارات معاونت فنی این سازمان افزایش یافت. بر اساس جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده در گمرک و با موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تغییرات ساختاری در حوزه معاونت امور گمرکی از طریق سامانه ملی ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، دفتر ترانزیت این سازمان از معاونت حقوقی گمرک به معاونت امور گمرکی منتقل شده است. پیش از این، دفتر واردات، دفتر ارزش، دفتر تعرفه و دفتر صادرات از جمله مهم‌ترین بخش‌های زیر مجموعه‌ معاونت امور گمرکی گمرک ایران بوده‌ است که با دستورالعمل جدید سازمان اداری و استخدامی، دفتر ترانزیت گمرک نیز به زیرمجموعه‌های معاونت امور گمرکی اضافه شد.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد29 تیر ماه 98