اخبار انجمن

راه اندازی باسکول دوم اسلام قلعه ظرف یک ماه

تاریخ : 1398/04/17


دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 اردیبهشت 98 با حضورتمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن کمیته تخصصی حمل ونقل با حضور انجمن خراسان و هرات ، نماینده پایانه مرزی دوغارون ،گمرک دوغارون، مرزبانی دوکشور و گمرک اسلام قلعه برای نظارت بر مشکلات مرزی در پایانه مرزی دوغارون تشکیل شد.
درابتدای جلسه احمد زمانیان یزدی گزارش جامعی از حضور در کارگروه مشترک ولایت هرات و خراسان ارائه داد بر اساس این گزارش طرف افغانی تعهد کرده است که باسکول دوم اسلام قلعه را ظرف یک ماه راه اندازی کند همچنین در خصوص هزینه های اضافی مقرر شد صرفا هزینه هایی که بطور رسمی مصوب شده است از راننده دریافت شود و کاهش توقفات کامیون های خالی افغان برای ورود به ایران نیزاز مصوبات این کارگروه بوده است.
د رادامه بر طبق نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشوردعوت نامه ای برای اجلاس حمل ونقلی فی مابین ایران و قرقیزستان به تاریخ 25 و 26 تیر ماه در تهران برگزارمیشود قرائت شد ومقرر شد احدی از اعضای هیئت مدیره در این اجلاس حضور پیدا کند .
د رادامه مسائل جاری ومالی انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .