سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1398/04/10 - تعداد نمایش (507)


یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته بهتاریخ 9 تیر ماه 98 با حضر تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن پیرو دعوت از نماینده انجمن جهت حضور د رکمیته مشترک اقصادی فی ما بین ولایت هرات و استان خراسان رضوی که در هرات افغانستان برگزار می شود ، مقرر شد احمد زمانیان یزدی به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن در این جلسه حضور یابد .
در ابتدای جلسه موضوعات مالیاتی انجمن مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع مالیات، هفته آینده نشست خبری با محوریت عدم رعایت مصوبات قانونی از سوی سازمان امور مالیاتی استان برگزار شود موضوع رسانه ای شود .
در ادامه در خصوص موضوعات مربوط به همایش ملی ترانزیت نیز تبادل نظر شد .