يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1395/09/25 - تعداد نمایش (2497)


مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: چنانچه انحصار واردات خودرو حذف شود، بهسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل موجب پویایی و توسعه بخش حمل و نقل و کشور خواهد شد.
ابراهیم نصری در حاشیه نمایشگاه بین المللی ترانزیت و حمل و نقل در گفتگو با روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت: برای تعیین جایگاه حمل و نقل در توسعه کشور باید عناصر ایمن،روان و ارزان بودن حمل و نقل را بررسی و ارزیابی نمود.
وی با اشاره به اینکه در یک بررسی منصفانه میبینیم که صنعت حمل و نقل متناسب با سایر بخشهای کشور رشد نکرده است گفت: دلیل این عقب ماندگی را باید در روابط بین دولت و بخش خصوصی جستجو کرد.
وی افزود: زمانیکه حمل و نقل را با صنعت کشور مقایسه میکنیم، میبینیم که سود و قیمت تمام شده و عرضه کالا در تولید و صنایع کشور، منطقی و تعریف شده است اما متاسفانه در حمل و نقل اینگونه نیست و همه اهرمهای فشار مصرف کنندگان و خدمت گیرندگان در حمل و نقل متمرکز می شود و به دنبال تعدیل هزینه های خود با فشار بر این خدمت هستند.
وی یادآور شد: فشار بر صنعت حمل و نقل حتی بعضا از سوی مقامات سیاسی کشور نیز وجود دارد و به این بخش ورود پیدا می کنند و مشکلاتی از این دست موجب کند شدن روند توسعه بخش حمل و نقل شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی مقررات اجرایی کشور و تعامل بخش خصوصی و دولتی به موضوع انحصار واردات خودرو اشاره کرد و گفت: فرسودگی ناوگان و عدم استفاده از فناوری روز در حمل و نقل یکی از معضلات این بخش است.
نصری افزود: چنانچه انحصار واردات خودرو حذف شود، بهسازی و تجهیز ناوگان حمل و نقل موجب پویایی و توسعه بخش حمل و نقل و کشور خواهد شد.