يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1395/09/24 - تعداد نمایش (944)


استاندار خراسان رضوی گفت: حمایت از بخش خصوصی باید به گسترش ثروت و اشتغال برای عموم منجرشود.
علیرضا رشیدیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که آیا جنابعالی به نقش انجمنها و تشکلهای صنفی برای کمک به برنامه های اجرایی دولت اعتقاد دارید گفت: تمام سیاستهای اقتصادی باید به سمتی رود که شاهد مردمی بودن فعالیتهای اقصادی باشیم و هرجا که کار از دوش دولت به سمت مردم سوق پیدا کند، آن نقطه موفقیت ماست.
وی تاکید کرد: شعار و برنامه من از لحظه ورود به استان با بخش خصوصی، تمرین این بوده است که دولت در خدمت بخش خصوصی باشد اما به شرطی که بخش خصوصی هم در خدمت منافع ملی باشد.
استاندار خراسان رضوی یادآور شد:اما حضور بخش خصوصی و واگذاری امور نباید این نتیجه را داشته باشد که جامعه بعد از مدتی به دچار فاصله طبقاتی شود و فاصله دهکهای برخوردار و غیربرخوردار زیاد شود.
وی افزود: حمایت دولت از بخش خصوصی نباید به گونه ای باشد که تبدیل به رانت شود بلکه باید به گسترش ثروت و اشتغال برای عموم منتهی شود.