پنج شنبه ، 27 مرداد 1401

1395/09/21 - تعداد نمایش (905)


براساس گزارش‌های رسیده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در هشت ماه گذشته از کل بنادر ایران ۹۳ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۹۷۷ تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد که ۶.۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در هشت ماه گذشته از کل بنادر ایران ۹۳ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۹۷۷ تن کالای‌نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد که ۶.۶ درصد افزایش داشته است.

تخلیه و بارگیری کالای غیرنفتی
در همین مدت طبق آمار تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۶۱ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۴۷۷ تن بوده که از این مقدار ۲۶ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۲۷۴ تن سهم تخلیه و ۳۵ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۲۰۴ تن سهم بارگیری کالاهای غیرنفتی بوده است.
این آمار نشان دهنده این است که سهم واردات کالای غیرنفتی ۲۰ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۱۷۹ تن و سهم صادرات این نوع کالا ۳۱ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۲۲۸ تن بوده است. همچنین سهم ترانزیت این نوع کالا در هشت ماه گذشته ۲ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۳۸ تن اعلام شده است.

تخلیه و بارگیری کالای نفتی
در مدت یاد شده تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی ۳۱ میلیون و ۹۶۰ هزار و ۵۰۰ تن بوده است. از این آمار گفته شده سهم تخلیه این نوع کالا ۱۳ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۶۶۱ تن و سهم بارگیری ۱۸ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۸۳۹ تن در هشت ماه گذشته بوده است.
واردات کالاهای نفتی در مدت ذکر شده ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۴۰۳ تن بوده همچنین صادرات این نوع کالا هم ۱۶ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۳۸۷ تن بوده که ۸۵.۳ درصد افزایش داشته است.
ترانزیت این نوع کالا هم ۱ میلیون و ۷۴ هزار و ۳۶۵ تن بوده است.

تخلیه و بارگیری کالای نفتی وغیرنفتی در آبان ماه
در آبان ماه سال ۹۵ از تمامی بندرهای ایران ۱۰ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۹۰۲ تن کالا تخلیه و بارگیری شده است.
از کل آمار تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی که ۸ میلیون و ۳۱ هزار و ۲۴۸ تن بوده، سهم تخلیه کالاهای غیرنفتی ۳ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۴۹۲ تن و سهم بارگیری هم ۴ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۳۳۰ میلیون تن است.
همچنین سهم واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی در آبان امسال به ترتیب ۲ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۳۳۰ تن و ۴ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۳۵۷ تن گزارش شده است.
آمار ترانزیت این نوع کالاها نیز در مهرماه ماه امسال از بنادر ایران حدود ۳۲۸ هزار و ۱۷۴ تن بوده است.

همچنین در آبان ماه از بنادر کشور ۷۸۸ هزار و ۷۷ تن کالاهای نفتی تخلیه و ۱ میلیون و ۷۵۷ هزار و ۵۷۷ تن کالا بارگیری شد. سهم واردات و صادرات کالاهای نفتی به ترتیب ۱۹۲ هزار و ۶۶۴ تن و ۱ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۴۲۹ تن بود که این آمار رشد ۱۰.۳ درصدی صادرات این نوع کالا را نشان می‌دهد.
ترانزیت کالاهای نفتی ۱۰۷ هزار و ۶۹۸ تن کالا در آبان ماه سال جاری گزارش شد.

تین نیوز

20 آذر1395