اخبار انجمن

امام حسن عسگری (ع) : کسى که “پارسایى” خوى او، و “بخشندگى” طبیعت او و “بردبارى” خصلت او باشد دوستانش بسیار شوند. . . شهادت امام حسن عسگری را به همه تسلیت عرض مینماییم، التماس دع

تاریخ : 1395/09/18

ا