يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1395/08/24 - تعداد نمایش (1062)


سی و دومین جلسه سال جاری هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته 23 آذر ماه در محل انجمن و با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در این جلسه از عملکرد سلیقه ای دایره کارنه تیر اتاق بازرگانی در خصوص دریافت مبلغ سپرده شرکتهای حمل ونقل بین المللی بصورت ناهماهنگ و غیریکسان انتقاد و اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی در جلسه مورخ 18/8/95 با نظر عدم دریافت سپرده ویا یکسان سازی دایره کارنه تیر خواستار پرهیز از رفتار های سلیقه ای شدند.
همچنین مقرر شد انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی طی نامه ای از سرکنسول ترکمنستان در مشهد در خصوص مبلغ کیلومتری 1$ ومبلغ واقعی عوارض جویا وبه اعضا اطلاع رسانی شود.
در ادامه در خصوص توقف طولا نی مدت کامیون ها در مرز دو غارون که منجر به مشکلات عدیده ای برای شرکت های حمل ونقل ورانندگا ن شده است مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این که علت اصلی توقف های طولانی مدت در مرز دو غارون مربوط به مسائل پیش آمده در اسلام قلعه افغانستان میباشد ،مقرر شداز طریق مراجع زیربط اقدامات فوری ولازم به عمل آید.
همچنین درباره مالیات ارزش افزوده اعضا و شرکتهای عضو انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی مواردی مطرح و مقرر شد مانند موضوع مالیاتهای تکلیفی، برای کاهش و اصلاح آن با سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی مکاتبه و مذاکره شود.
سایر موارد مطروحه در این جلسه بدین شرح است:
• بررسی نامه موسسه آموزشی اتاق ایران در خصوص برگزاری همایش تعامل صنعت و دانشگاه در 17آذر ماه با مشارکت دانشگاه فردوسی مشهد و ثبت نام اعضا در صورت تمایل
• بررسی نامه انجمن کشتیرانی در خصوص طرح تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتیر با همکاری شرکت بیمه پاسارگاد و درخواست از انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی برای ارایه نظرات کارشناسی
• بررسی اعلامیه برگزاری نخستین نمایشگاه و کنفرانس راهداری و حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی در تهران
• بررسی نامه ارسالی از استانداری خراسان رضوی در خصوص برگزاری همایش بین المللی حمل و نقل در ترکمنستان و حضور 2نفر از اعضای هیات مدیره در این همایش