خبر عمومی

فرماندار تایباد عنوان کرد: نقش اساسی مرز دوغارون در تعاملات بازرگانی با افغانستان

تاریخ : 1395/08/09


فرماندار تایباد گفت:مرز دوغارون به عنوان تنها معبر رسمی کشور و پل ارتباطی ایران با سایر کشور های آسیای میانه نقش به سزایی در تعاملات بازرگانی بین ایران و افغانستان دارد.
حسین شرافتی راد در گفت وگو با ایرنا افزود: حدود 95درصد کالا های وارده به شکل ترانزیت از امارات که به بندرعباس و گمرک شهید رجایی و باهنر انتقال می یابد از این گمرک به کشور افغانستان ارسال می شود و پنج درصد دیگر از سایر گمرکات کشور به دوغارون وارد می شود.

روزنامه خراسان 

9 آبان 1395