اخبار انجمن

بازتاب نشست خبری هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل استان خراسان رضوی با رسانه ها

تاریخ : 1395/07/13

درپی برگزاری اولین نشست خبری هیئت مدیره انجمن با خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری و نشریات تخصصی حمل ونقل ، اظهارات اعضای هیئت مدیره بازتاب قابل توجهی دراین رسانه ها داشت .

روزنامه خراسان رضوی :

                                       

خبرگزاری ایرنا : لینک 

خبرگزاری ایسنا: لینک 1لینک 2

خبرگزاری فارس:لینک 1/لینک2

خبرگزاری تابناک:لینک

صدای افغان: لینک