يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1395/07/07 - تعداد نمایش (1808)

عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی معتقد است: ناهماهنگی و اجرای سلیقه ای قوانین حمل و نقل بین المللی موجب افزایش هزینه صاحبان کالا و گران شدن مسیر ترانزیتی کشور شده است. 

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، جواد نوریان گفت: در حال حاضر چندین سازمان و نهاد دولتی بر امر ترانزیت دخالت و نظارت مستقیم و غیر مستقیم دارند اما هیچ هماهنگی بین این ادارات و نهادها در جهت تسهیل روند ترانزیت وجود ندارد و مشخصا هزینه اجرای دستورات سلیقه ای آنان بر عهده بخش خصوصی است و در نهایت هزینه ها این ناهماهنگی در صورت حساب صاحبان کالا و در نهایت گران شدن مسیر ترانزیت این کشور مشاهده می شود.
وی با اشاره به راه برون رفت از دام این ناهماهنگی های سازمانی گفت:
بنظرم مهمترین راهکار جهت جلوگیری از این گسستگی و ایجاد همگرایی و هماهنگی بین نهادها، ایجاد دپارتمان و یا واحد مستقلی بنام ترانزیت است؛ جایی که کلیه تصمیمات و دستورالعمل ها فقط و فقط از آن دفتر ابلاغ گردد و همه نهادها و ادارت مربوط موظف به اجرای آن قوانین باشند.
وی افزود: مسلما در این دپارتمان ملی با نگاه مشترک و کارشناسانه ای که به صنعت ترانزیت خواهد شد از بسیاری هزینه های مازادی که به جهت صدور بخشی از دستورالعمل ها و قوانین مخل صادر شده جلوگیری خواهد شد.
مسئول کمیته حمل ونقل و ترانزیت انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با تاکید بر این مسئله که اگر می خواهیم ترانزیت بعنوان یکی از عوامل جایگزین نفت و با کارکرد اشتغالزایی عمل نماید گفت: بایستی بسوی وحدت رویه و تسهیل قوانین و مقررات این بخش پیش برویم بشرط آنکه دیر نشود؛ رقبای ما با تمام توان سعی در بازگشایی و یا رونق کریدورهای حمل و نقلی و ترانزیتی خود هستند و در صورتی که ما هنوز متولی مشخصی برای ترانزیت نداریم و متاسفانه قانون و آیین نامه ای وجود ندارد که همه را حول مصالح کلان ترانزیت کشور جمع کند.
این فعال صنعت حمل ونقل در پاسخ به این پرسش که چه الگوی مناسب و موفقی برای صنعت حمل و نقل ایران وجود دارد گفت: به نظر بنده از هیچ الگوی خاصی نمی توان پیروی کرد و بایستی نسخه ای کاملا مستقل برای خودمان بنویسیم .
نوریان افزود: امارات متحده عربی و ترکیه دو نمونه موفق در این زمینه هستند که اتفاقا هر دو به جهت تغافل و تسامح ما و همچنین شرایط ویژه ای که بابت جنگ تحمیلی و تحریم های ناجوانمردانه ای که گریبانگیر آن بودیم حداکثر استفاده را نموده و شرایط را به نفع خود تغییر دادند .
وی گفت: ترکیه با استفاده از شرایط جنگی این کشور ناوگان حمل و نقل خود را گسترش و به روز کرد و با سرمایه گذاری مناسب در بخش حمل و نقل داخلی و بین المللی و عرضه مناسب تر ناوگان به متقاضیان با تسهیلات متنوع بخش عمده حمل و نقل اروپا و حوزه قفقاز را در اختیار گرفته و در نظر دارد بازار حمل و نقل کشورهای آسیای مرکزی را نیز در اختیار خود قرار دهد و دوبی بندر جبل علی را به بندر هاب منطقه ای تبدیل کرد؛ بندر جبل علی به بیش از 170 خط کشتیرانی خدمات می دهد و هر هفته با بیش از 100 بندر در سراسر دنیا در ارتباط است و نهمین بندر از نظر حمل و نقل و فعالیت در دنیاست.
جواد نوریان تاکید کرد: برای همین است که معتقدم باید با نگاه به شرایط و نحوه موفقیت سایر کشورها از آنها درس گرفت و نسخه ای کاملا وطنی برای آن نوشت؛ ما باید بروکراسی اداری حاکم بر کشور و بخصوص بخش ترانزیت را به حداقل قوانین تسهیل کننده کاربردی سوق بدهیم؛ اخذ تسهیلات متنوع و مقرون بصرفه بانکی با شرایط آسان جهت تجهیز ناوگان را گسترش بدیم؛ سرمایه گذاری خارجی را حمایت و تشویق کنیم؛ مشارکت سایر کشورها را در پروژه تکمیل و تجهیز بنادر بپذیریم؛ دید امنیتی را از ترانزیت برداریم و به آن به چشم یک نعمت خدادای که میتوان از آن به نفع مردم و حکومت استفاده نمود نگاه کنیم.
وی با اشاره به کاهش 10 درصدی ترانزیت در کشور و ادامه این روند گفت:
قیمت بالای خدمات، گران شدن قیمت سوخت، گران شدن هزینه تن کیلومتر، گران شدن خدمات بندری، صرف زمان زیاد ترخیص کالا، قوانین متنوع وبه تبع آن ریسک بالای عبور کالا از کشور و دست به کار شدن رقبای دیرینه جهت تعویض مسیرهای ترانزیتی با تسهیلاتی اغفال کننده همه و همه از عوامل کاهش رشد ترانزیت هستند که باید راهکارهایی را برای رفع آن پیش بینی نمود .