اخبار انجمن

مذاکرات نمایندگان انجمن با سازمان امور مالیاتی جدی تر شده است

تاریخ : 1395/06/29

بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی روز گذشته ،28 شهریور ماه در صحن انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی در این جلسه ،گزارش مذاکرات حضوری مشاور مالیاتی انجمن با معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی قرائت شد .
در این گزارش اظهار امیدواری شده است با تصمیم نهایی سازمان امور مالیاتی کالای حمل شده توسط شرکتهای حمل ونقل بین المللی که از مصادیق صادرات کالا و ترانریت تلقی گردد وشرکتهای حمل ونقل با ثبت مستندات خود در دفاتر قانونی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهند گردید .
شایان ذکر است که انجمن تا حصول نتیجه نسبت به ادامه مذاکرات خود با سازمان امور مالیاتی ادامه خواهد داد.
در ادامه این جلسه به اتمام مهلت شرکتهای حمل ونقل بین المللی دارای پرونده ناوگان افغانی توقیف شده در کمسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی تا آخر شهریور ماه و با توجه باینکه این مهلت به عنوان آخرین زمان تمدید اعلام گردیده بود ،رایزنی جهت تمدید این مدت از طریق عوامل ذیربط با جدیت ادامه دارد .