سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1398/02/16 - تعداد نمایش (536)


چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 15 اردیبهشت 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین درمحل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن سفارت جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد اقدام به ترجمه بخشی از قانون کیفری مبارزه با کشور ترکمنستان جهت ارائه به شرکت ها و رانندگان که قصد عبور از خاک ترکمنستان دارند را نموده است که بر اساس نظر هیئت مدیره به تمام شرکت ها بخشنامه گردید.
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از وزارت خارجه مبنی بر برگزاری هفتمین نشست کمیته حمل ونقل جاده ای در کشور کابل قرائت و مقرر شد نمایندگان انجمن در اجلاس حضور یابند.
درادامه اعضای دبیر خانه کمیته ترانزیت استانداری جهت بررسی موارد قابل بحث درکمیته ترانزیت درمحل انجمن حاضر شدند.
همچنین در ادامه جلسه مسائل بودجه و ترازمالی انجمن جهت ارائه در مجمع عمومی عادی انجمن مصوب گردید