پنج شنبه ، 27 مرداد 1401

1395/06/11 - تعداد نمایش (1208)


بیست وسومین جلسه هیات مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی یکشنبه 7شهریور ماه در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، در این جلسه که با حضور اکثریت اعضاء هیات مدیره وبازرسین برگزار شد ،موضوع مرز ترکمنستان مجدد مطرح و بر حل و فصل وباز شدن مرزهای ترکمنستان از مجاری دیپلماتیک وکنسولی تاکید شد .
همچنین موضوع مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حمل ونقل همچنان در دستور کار هیات مدیره قرار دارد .در این جلسه مکاتبات انجمن ایران با سازمان امور مالیاتی بررسی ومقرر شد نتیجه به اطلاع انجمن استان ها نیز اعلام گردد.
شایان ذکر است موضوعاتی با محور های ذیل نیز در جلسه هیات مدیره مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت :
o پیشنهاد ایجاد یک کمیته حقوقی یا مشاور حقوقی در انجمن
o اطلاع رسانی همایش بین المللی کریدور حمل ونقل شمال وجنوب
o مکاتبات انجمن حمل ونقل بین المللی رانندگان در خصوص تاخیر جرایم