خبر عمومی

ضرورت توجه و دقت لازم به تعاریف رسوب کالا در گمرکات کشور

تاریخ : 1398/01/31برخی از مراجع یا کارشناسان ، کالاهای موجود در بنادر را حتی اگر در مرحله تخلیه و تحویل بندر باشد رسوب کالا قلمداد می‌کنند ، اما مرجعی دیگر ، کالایی را که در یک دوره زمانی در بندر دپو می‌شود رسوب کالا ارزیابی می‌کند ، حتی برخی مراجع ، کالاهایی را به عنوان رسوب معرفی می‌کنند که قابلیت اظهار به گمرک را نداشته باشند ؛ در نتیجه باید در این خصوص ، توجه و دقت لازم صورت گیرد .

به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون فنی و گمرکی گمرک کشور در گزارشی ضمن اعلام آخرین آمار و اطلاعات از میزان کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور از اقدامات ویژه گمرک برای تسهیل واردات کالاهای اساسی همچون شکر خبر داد .

میزان کالاهای اساسی موجود در بنادر کشور

جمال ارونقی پیرامون میزان کالای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور اظهار داشت : در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود است که بندر امام خمینی (ره) با بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتن کالای اساسی در صدر قرار دارد و بنادر امیرآباد ، شهید رجائی بندرعباس و چابهار به ترتیب با موجودی حدود ۳۰۰ هزار تن ، ۲۷۰ هزار تن و ۱۲۰ هزار تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند .

مشکلی بابت تشریفات گمرکی کالاهای اساسی وجود ندارد

معاون رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه در حال حاضر، ۳ کشتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تنی شکر ، با اخذ دستور حمل یکسره از گمرک، در حال تخلیه و خروج این کالا می باشند ، تصریح کرد : با توجه به موافقت گمرک با حمل یکسرۀ این کالای اساسی ، ضمن اخذ مجوزهای قانونی لازم ، اجازۀ خروج این کالا صادر شده و این کالا بدون هیچ ایستائی در بندر در حال خروج به سمت مقاصد تعیین شده در داخل کشور می‌باشد .

وی در ادامه اضافه کرد : تخلیه کشتی دیگری در بندر امام خمینی (ره) نیز که حاوی ۶۰ هزار تن شکر می‌باشد ، انجام شده و تشریفات گمرکی و خروج این کالا نیز درحال پیگیری می‌باشد .

لازم به ذکر است ، یک فروند کشتی دیگر، حاوی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن شکر نیز، در آستانه تخلیه و انجام تشریفات گمرکی مربوطه می‌باشد .

۱۸ هزار تن گوشت منجمد در بنادر کشور

جمال ارونقی در ادامه پیرامون میزان کالاهای اساسی موجود در گمرکات کشور ، به وجود ۱۸ هزار تن گوشت منجمد در بنادر کشور نیز اشاره و تصریح کرد : از میزان گوشت اعلامی ، مواردی که به گمرک مراجعه و اقدام به اظهار کالا نموده‌اند ، اظهارنامه در مسیر سبز انتخاب مسیر قرار گرفته و ضمن انجام تشریفات مربوطه همچون اخذ مجوزهای قانونی لازم ، نسبت به صدور اجازۀ خروج کالا به صورت شبانه روزی اقدام شده است .

میزان کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور

وی در ادامه با اشاره به اینکه در بنادر کشور بیش از ۸۵ هزار کانتینر وجود دارد ، اظهار داشت : بر اساس آخرین اطلاعات ، ۶۴ هزار TEU کانتینر کالا در منطقه ویژه شهید رجایی بندرعباس ، ۶ هزار و چهار‌صد TEU کانتینر در بندر امام خمینی(ره) ، ۶ هزار TEU کانتینر در بندر بوشهر ، ۴ هزار TEU کانتینر در بندر خرمشهر ، ۳ هزار و پانصد TEU کانتینر در بندر چابهار و یک هزار و صد کانتینر کالا در سایر بنادر کشور موجود است .

تعاریف مختلف از رسوب کالا در گمرکات کشور

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در پایان با اشاره و تاکید بر اینکه ، نگاه و تعریف مراجع مختلف از «رسوب کالا» متفاوت است و باید در زمان اعلام آمار رسوب کالا در گمرکات به مبنای محاسبه مرجع راوی توجه شود ، خاطرنشان کرد : برخی از مراجع یا کارشناسان ، کالاهای موجود در بنادر را حتی اگر در مرحله تخلیه و تحویل بندر باشد رسوب کالا قلمداد می‌کنند ، اما مرجعی دیگر ، کالایی را که در یک دوره زمانی در بندر دپو می‌شود رسوب کالا ارزیابی می‌کند ، حتی برخی مراجع ، کالاهایی را به عنوان رسوب معرفی می‌کنند که قابلیت اظهار به گمرک را نداشته باشند ؛ در نتیجه باید در این خصوص ، توجه و دقت لازم صورت گیرد.

منبع: پرتال حمل نقل 31 فروردین 98