يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1397/11/29 - تعداد نمایش (908)


چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استا ن خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 28 بهمن ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین د رمحل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن مهندس منوچهر سلمانزاده به سمت مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای منصوب شد .
در ابتدا نامه ارسالی از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون مبنی بر پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی قرائت و مقررشد به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین د رادامه جلسه نامه ای از دفتر امور سرمایه گزاری و نظارت بر بهره داری سازمان راهداری مبنی بر مشارکت در سرمایه گزاری ،احداث و بهره برداری از تیر پارکها قرائت و با توجه به کمبود تیر پارکها در سطح استان مقرر شد تا هیئت مدیره در جلسه ای حضوری با جناب شهرکی موضوع را بررسی کنند .
درادامه مسائل جاری انجمن مورد ارزیابی قرار گرفت .