چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1397/11/15 - تعداد نمایش (1541)


چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 14 بهمن ماه 97 با حضور تمام اعضا در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن با توجه به این که سامانه جامع حمل ونقل برای مبارزه به تخلفات کافی نیست از این پس تمام اطلاعات بارنامه ها طبق بخشنامه سازمان باید در سامانه بار فرابران ثبت گردد همچنین بر طبق این ابلاغیه شروع ثبت نام در این سامانه از تاریخ 15 بهمن ماه سال جاری می باشد .
د رادامه جلسه، نامه ارسالی از گمرکات مبنی بر ارسال پرونده تخلفات گمرکی و قاچاق شرکت ها به سازمان جرایم سازمان یافته گمرک قرائت و مقرر شد تا 25 بهمن ماه شرکت های در گیر پرونده های مذکور مدارک و پرونده ها را ارسال تا بررسی و حل و فصل شود و د رنهایت مدیر کل اداره جرایم سازمان یافته به همرا ه مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک حضورا د رمشهد حاضر و مشکلات باقی مانده را بررسی نمایند ..
همچنین در ادامه جلسه نامه ارسالی از انجمن کشتیرانی درخصوص ساخت کانتینرقرائت و مقرر شد تا به شرکت ها ارسال شود و همچنین در جلسه مشترک بعدی با انجمن کشتیرانی این موضوع در ابعاد مختلف و چگونگی شرایط ساز و کار آن مشخص شود .
همچنین در این جلسه گزارشی از جلسه مربوط به روز شنبه که در اتاق بازرگانی ایران با دبیر کل اتاق و دو تن از اعضای هیئت مدیره در خصوص پیگیری مشکلات مربوط به امور کارنه تیر برگزار شئ ارائه گردید که متعاقبا تمامی مباحث تصویب شده در این جلسه اعلام خواهد شد. .