يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1397/11/01 - تعداد نمایش (612)


چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسا ن رضوی شب گذشته به تاریخ 30 بهمن ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی در پی برگزاری جلسه فوق العاده کمیسیون اتاق بازرگانی و اعتراض شرکت های حمل ونقل بین المللی در مورد مشکلات حوزه کارنه تیر اتاق بازرگانی، رئیس اتاق ایران دستور داد هر چه سریعتر مشکلات شرکت های حمل ونقل بین المللی با امور کارنه تیر حل و فصل شود.
د رابتدای جلسه نامه ارسالی از اتاق بازرگانی در خصوص برنامه تجارت خارجی استان با کشور های همسایه ، اعزام و پذیرش هیئت ها تجاری و .... قرائت و مقرر شد هیئت مدیره انجمن نظرات پیشنهادی خود را در خصوص چگونگی برقراری ارتباط سازنده با کشور های همسایه اعلام نمایند.
در ادامه جلسه در پی نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری در خصوص استقرار مدیر فنی در شرکت ها ی حمل ونقل بین المللی، انجمن خراسان نیز با ارائه دلایل فنی با توجه به نوع فعالیت حمل ونقل بین المللی مخالفت خود را اعلام نمود و راننده شرکت را بهترین مدیر فنی اعلام کرد .
همچنین در ادامه جلسه نامه ای ارسالی از استانداری در خصوص اعلام آخرین نتایج قرار داد ها و گزارش اقدامات انجام شده با کشور قزاقستان قرائت و مقرر شد گزارش درخواستی ارسال شود .
در ادامه مصوبات ششمین جلسه مشترک با ناظر گمرکات استان خراسان رضوی نیز قرائت و مقرر شد ضمن ارسال بخشنامه به شرکت ها،موارد لازم پیگیری شود .
در ادامه جلسه با توجه به دعوت معاونت حمل ونقل سازمان راهداری برای حضور در جلسه مشترک با تشکل ها و معاونت حمل ونقل مقرر شد احمد زمانیان به نمایندگی از انجمن در این جلسه حاضر شود.
د رآخر هیئت مدیره گزارشی از نشست مشترک بانماینده معاونت حمل ونقل در استان و ارائه موارد ذکر شده در این جلسه اعلام نمودند .
همچنین در این جلسه موضوعات مالیاتی به جد پیگری شد و تدابیری برای حل این مشکل انجام گرفت .