چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1397/10/24 - تعداد نمایش (563)


چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 23 دی ماه 97 با حضور تمام اعضا و بازرسین برگزار شد و همچنین آقایان محمدی و مجردی از اداره ترانزیت سازمان راهداری نیز مهمان انجمن بودند .
به گزارش روابط عمومی انجمن شورای حل و اختلاف حمل ونقل با پیگیری انجمن و اتاق بازرگانی ایران و موافقت ریاست شورای حل و اختلاف استان به زودی در محل انجمن مستقر خواهد شد .
در ابتدای جلسه نامه ارسالی ازنمایندگی وزارت خارجه شمال شرق کشور به سرکنسول ایران در هرات مبنی بر برگزاری کمیته مشترک در تاریخ 25 دی ماه در محل گمرک اسلام قلعه با حضور مسئولین دولتی و نمایندگان بخش خصوصی قرائت و مقرر شد احمد زمانیان به نمایندگی از بخش خصوصی در این جلسه شرکت نماید .
در ادامه جلسه نامه انجمن نیمروز مربوط به تغییر نرخ کمیسیون تانکر های سوختی قرائت ومقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین در ادامه نامه ارسالی ازمدیر کل دفتر بازبینی گمرک ایران مربوط به تسویه نشدن اظهار نامه های خروج موقت قرائت مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
در این جلسه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری مبنی بر قرار گیری مدیر فنی در شرکت ها برای بررسی ناوگان ترانزیتی قرائت وهیئت مدیره پس از بحث و تبادل نظر باتوجه به شرایط متفاوت در حمل ونقل بین المللی و عدم امکان حضور مدیر فنی در هر مرز و کشوری مقرر شد نقطه نظرات هیئت مدیره جمع بندی و به سازمان اعلام شود .
همچنین در این جلسه محمدی ریاست محترم اداره ترانزیت سازمان در خصوص ساز و کار ورود لاستیک توسط هر راننده با هیئت مدیره تبادل نظر نمودند .
د رادامه جلسه با توجه به اهمیت ترانزیت در استان خراسان رضوی، انجمن خراسان یکشنبه هفته آینده با نماینده معاونت حمل ونقل در محل اداراه کل راه و شهر سازی استان در جلسه ای مسائل حمل ونقلی بررسی می کنند .