يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1396/11/02 - تعداد نمایش (744)

 

سی وسومین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته مورخ 1 بهمن ماه سال 96 با حضور تمامی اعضا و بازرسین برگزار گردید .

به نقل از رئیس هیات مدیره انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی در این جلسه به بررسی مسائل پیرامون انجمن و مالی انجمن نیز پرداخته شد .

همچنین در ادامه جلسه عنوان شد که  قرار داد سه جانبه فی مابین ،گمرک  ایران و بیمه دی ، انجمن خراسان   در خصوص  بیمه طرح تضمینکه در گذشته بصورت یک ماهه تمدید میگردید از تاریخ 30 دی ماه 96  تا  30 دی ماه 97 به مدت یکسال تمدید گردید .