اخبار انجمن

پیگیر توقفات در مرز پاکستان

تاریخ : 1403/04/11

نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 10 تیر ماه 1403 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن ،در این جلسه موضوع توقف های طولانی مدت در مرز میر جاوه و پیگیری های انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
درادامه نامه ارسالی از اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مربوط به هزینه های دریافتی نماینده ها از رانندگان در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون قرائت و مقرر شد پاسخ نامه نظر به بررسی ها و شرایط موجود داده شود.
همچنین در ادامه در خصوص کمیته داوری بحث و تبدل نظر شد.
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بررسی قرار گرفت .