اخبار انجمن

جلسه ای با روند عادیو معمول

تاریخ : 1403/04/04

 هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی روز گذشته به تاریخ سوم تیر ماه ۱۴۰۳ با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و احدی از بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
ابتدا هیئت مدیره در گذشت مدیر توانمند و کاردان انجمن آقای هومن جنگی را که با عث تاسف و تاثر یه صنف گردیده است را تسلیت گفته و فاتحه ای نثار کردند.
در ادامه نامه ارسالی از اتاق مشترک ایران افغانستان در خصوص فعال سازی کارنه تیر قرائت و هیئت مدیره انجام این امر را با توجه به افزایش هزینه حمل و حسن همجواری ایران و افعانستان، مقرون به صرفه ندانسته، مقرر شد نظر انجمن به اتاق مشترک اعلام شود .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.