اخبار انجمن

پول زور برای خواب کامیون ها

تاریخ : 1403/03/07

پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 6 خرداد ماه 1403 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزار ش روابط عمومی انجمن، متاسفانه بعد از توقف های طولانی در مرز دوغارون و حل آن، مشکل دریافت هزینه خواب ازرانندگان و افزایش هزینه ترانزیت مهم ترین مشکلات این روز ها در مرز های استان خراسان رضوی بخصوص ماهیرود و دوغارون است.
در ادامه ابراهیم عطایی گزارشی از وضعیت افزایش کرایه رانندگان و هزینه های خوابی که بی دلیل گرفته میشود ارائه داد .همچنین درادامه با توجه  به درخواست سازمان مبنی بر حضور انجمن در بندر لنگه به منظور ساماندهی تردد ها مقرر شد جوانب حضور نماینده انجمن بررسی و  نماینده ای از سوی انجمن تعیین و در بندر لنگه  مستقر گردد.
در ادامه با توجه به نزدیکی به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن تراز های مالی انجمن بررسی و مقدمات آن جهت بررسی اعضا آماده گردید.
در پایان از حضور کلیه اعضا در 19 خرداد ماه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن دعوت شد.
همچنین در ادامه برای سه جلسه متوالی مسائل بیمه ای انجمن مجددا  بررسی گردید.