دوشنبه ، 17 بهمن 1401

اخبار انجمن

پیشنهاد انجمن برای نرخ حق توقف در 1402مشخص شد

تاریخ : 1401/10/12

سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی شب گذشته به تاریخ 11 دی ماه 1401 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، با بررسی نحوه محاسبه نرخ حق توقف توسط کمیته های تخصصی انجمن مقرر گردید  پیشنهاد افزایش 35 درصدی نسبت به سال گذشته را بر روی نرخ حق توقف ناوگان ترانزیتی، از طرف انجمن اعلام گردد.
همچنین در این جلسه مقرر گردید اعضای هیئت مدیره در جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که امروز با حضور دست اندرکاران  و دستگاه های مرزی استان در محل اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی پیرو موضوع خواب ناوگان ترانزیتی برگزار میگردد جهت بیان مشکلات و مسائل که باعث افزایش توقفات گردیده است و ارائه پیشنهادات حاضر شوند.
در ادامه جلسه با توجه به برگزاری کمیته روان سازی ترانزیت در تاریخ 14 دی ماه مقرر گردید احدی از اعضا با توجه به دستور جلسه مربوط به توقف ناوگان ترانزیتی در مرز ها و نحوه قرار گیری و عملکرد شرکت نفت در مرز ها  در این جلسه حاضر شود.
در ادامه نامه مربوط به ضوابط بکار گیری مدیران فنی در شرکت ها قرائت و با توجه به منتفی شدن این موضوع در سالهای گذشته مقرر گردید با همکاری انجمن های هشتگانه این موضوع بررسی و دلایل منتفی شدن آن برای سازمان ارسال گردد.
همچنین در این جلسه رئیس کمیته آموزش از برگزاری دوره های آمادگی آزمون از هفته آینده خبر داد و قول داد مقدمات برگزاری آن و اطلاع به متقاضیان متعاقبا انجام شود.
در پایان جلسه مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.