دوشنبه ، 17 بهمن 1401

اخبار انجمن

آرزوی پیشرفت برای ترانزیت کشور

تاریخ : 1401/09/27

سی و دومین جلسه هییت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی پیش از ظهر امروز ۲۷ آذر ماه با حضور حداکثر اعضای هییت مدیره و بازرسین درمحل انجمن برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی انجمن، امسال روز ملی حمل ونقل با تمام پستی و بلندی ها فرا رسید و انجمن با انتشار ویژه نامه سراسری ترابرد در 26 آذر با همکاری روزنامه خراسان سعی نمود بیشتر چالش های پیش روی ترانزیت کشور را بیان نماید. همچنین مقرر گردید از شرکت های نمونه و پیشکسوتان در اولین جلسه کمیسیون حمل ونقل با حضور رئیس اتاق تقدیر بعمل آید.
 در ابتدای این جلسه اعضای هیئت مدیره ضمن تبریک روز ملی حمل ونقل به مدیران محترم شرکت های حمل ونقل بین المللی  و مسئولین و دست اندرکاران ترانزیت کشور آرزوی پیشرفت برای ترانزیت کردند.
در ابتدای جلسه. براساس نامه ارسالی از اتاق بازرگانی خراسان رضوی مبنی بر علت تفاوت هزینه ترانزیت از مسیر ایران و پاکستان قرائت و با توجه به اینکه رئیس هییت مدیره در جلسه ای با این عنوان دراداره کل صنعت معدن و تجارت حاضر شده بود مقرر گردید دلایل این تفاوت هزینه های ترانزیت جمع آوری و اعلام گردد.
درادامه نامه ارسالی از دفتر تجاری سازی و امور تشکلهای وزارت راه و شهر سازی با موضوع ارائه راهکار پیشنهادی برای ارتقای ترانزیت کشور، شناسایی و احصا به منظور تصمیم سازی و اتخاذ اقدامات اجرائی در شورای عالی هماهنگی ترابری قرائت و مقرر گردید در اسرع وقت پیشنهادات مد نظر انجمن جمع آوری و ارسال گردد.
همچنین در این جلسه پیام تبریک ناطر گمرکات استان خراسان رضوی بمناسبت روز ملی حمل و نقل قرائت گردید.
در ادامه پیشکسوت محترم جناب آقای احسانچی جهت دیدار و تبریک روز ملی حمل و نقل در جلسه هییت مدیره شرکت‌ نمود
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.