پنج شنبه ، 17 آذر 1401

اخبار انجمن

فرصتی مناسب برای راستی آزمایی ترکمنستان

تاریخ : 1401/06/28

بیست و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روزگذشته به تاریخ 27 شهریور 1401 با حضور تمام اعضای هیت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، با توجه به مکاتبات صورت گرفته از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ترکمنستان علت عوارض یک ونیم دلار به ازای هر کیلومتر از ناوگان ایرانی را رفتار متقابل  با عنوان هزینه جبران سوخت می داند. این موضوع از طرف سفیر ایران در ترکمنستان در حال پیگیریست و سازمان راهداری اعلام کرده که هیچ گونه عوارضی بابت ما به التفاوت سوخت از ناوگان ترکمنی دریافت نمی شود و تنها عوارض دریافتی مربوط شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی می باشد که به دلیل محاسبه نرخ سوخت آزاد در هنگام خروج ازمبادی مرزی ازهمه ملیتها، از جمله ناوگان ایرانی نیز دریافت می شود. براین اساس انجمن حمل ونقل بین المللی خراسان به عنوان انجمنی که بیشترین حجم ترانزیت به سمت آسیای میانه و ترکمنستان را دارد معتقد است با توجه به اینکه تعداد ناوگان ترکمنی که وارد ایران میشود قابل قیاس با ناوگان ایرانی که متقاضی عبور از ترکمنستان هستند،  نیست. اگرهزینه ما به التفاوتی که در مبادی مرزی توسط شرکت ملی نفت دریافت میشود و بهانه ای برای ترکمنستان شده تا  عوارض یک ونیم دلار را تغییر ندهد بهتر است حتی برای چند ماه حذف شود، کما اینکه فرصت مناسبی ایجاد میشود تا عملکرد دولت ترکمنستان راستی آزمایی شود و قطعا میزان ضرر در مقابل آورده ای که برای ترانزیت و ناوگان ایرانی حاصل میشود قابل مقایسه نخواهد بود.
در ادامه انجمن در خصوص برگزاری دوره های کوتاه مدت برای حمل ونقل بین المللی با یکی از برگزار کننده های معتبر در کشور به بحث و تبادل نظر پرداخت و مقرر شد مقدمات برگزاری دوره ها با برنامه ریزی مشخص فراهم گردد.
همچنین در ادامه مسائل جاری انجمن نیز مورد بحث قرار گرفت.