اخبار انجمن

سامانه پر پیچ و خم، امان شرکت ها را برید

تاریخ : 1401/05/24

هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حم لونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 23 مرداد ماه 1401 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انحجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن دوره آموزشی سامانه جامع حمل و نقل توسط مجریان آن در محل انجمن برگزار شد .و تقریبا همه ی شرکت های حمل ونقل عضو انجمن خراسان به منظور بیان مشکلات ایجاد شده برای سایت در این جلسه حاضرشدند.
متاسفانه گرفتن کد رهگیری با این سامانه حدود15 تا 20 دقیقه زمان میبرد در حالی که سامانه قبلی این زمان تنها دو دقیقه بود هرچند توجیه مجریان این پروژه درست نبودن روش کاری سیستم قبلی است ولی اگر قرار است شرکتی که در روز تقریبا 200 کد رهگیری لازم دارد با این سیستم حتی کمتر از بیست تا کد بگیرد این سیستم زمان حمل را طولانی میکند و با برنامه تحقق 20 ملیون تن ترانزیت منافات دارد .انجمن از سازمان تقاضا دارد با رعایت موارد قانونی که لازمه راه اندازی سیستم است این روش را راحت تر کند .همچنین انجمن تمام موارد مطرح شده توسط شرکت ها را جمع آوری نموده و به سازمان ارسال خواهد کرد .
در ادامه صورت جلسه مربوط به کمیسیون فرعی شورای عالی ترابری در خصوص اصلاح تبصره 1و 2 ماده 10 آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا (مصوبه 161 شورا )قرائت گردید و بر این اساس تبصره 1 و 2 ماده 10 بدین شکل تغییر یافت
تبصره 1:ریاست کمیسیون موضوع این ماده بر عهده ریاست سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای خواهد بود.
تبصره 2:سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای موظف بع ابلاغ و اجرای آرای صادره واعلام  آن به ارگان های ذیربط خواهد بود.
همچنین در ادامه حمیدرضا دشتی که به نمایندگی از انجمن در کمیته توسعه و روان سازی ترانزیت حاضر شده بود گزارش کاملی ارائه نمود.بر طبق این گزارش کلیه ارگان های حمل ونقلی از جمله دریای و ریلی و وزارت خارجه در حال برنامه ریزی جهت افزایش امکانات و تکمیا زیر ساخت های لازم جهت حمل 20 ملیون تن ترانزیت از مسیر ایران هستند.
در پی انتشار خبر انبار های عمومی در کانال تخصصی ترابرد انبار های عمومی در مرز قیمت  پایه را به یک سوم مبلغ گذشته کاهش داد . 
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.