چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1401/05/10 - تعداد نمایش (0)


هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 9 مرداد ماه 1401 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین و حضور دوستانه یکی از اعضای هیئت مدیره اسبق در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، در ابتدای جلسه صورت جلسه کمیسیون فرعی شورای عالی ترابری که هفته گذشته در محل وزارت راه و شهر سازی برگزار گردید قرائت که بر این اساس  موضوع بررسی پیشنهاد بند 7 ماده 2 آئین نامه صدور مجوز و نحوه ی فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی (مصوبه 167 شورا ) با رای حداکثر اعضای حاضر در جلسه حذف این بند از شرح وظایف مندرج در آئین نامه صدور و مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی تایید و مقرر شد در نشست آتی شورای عالی ترابری طرح و تصویب شود .
درادامه ، پیرو دعوت از انجمن جهت حضور در کمیسیون فرعی شورای عالی ترابری کشور با دستور جلسه بررسی اصلاح تبصره های 1 و 2 ماده 10 آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی کالا(مصوبه 161 شورا) مقرر گردی احدی از اعضای هیئت مدیره در این جلسه حضور پیدا کند. 
در ادامه در خصوص بخشنامه های یک بام و دو هوای انجمن ترانسپورتی نیمروز بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید با توجه به تصویب و امضا اعضای هر دو انجمن  در نشستی مشترک  که با همین موضوع برگزار شده بود، لغو بخشنامه بلاموضوع بوده و نیازی به پاسخگویی نیست.
همچنین در ادامه، صورت جلسه ارسالی مربوط به  نشست مشترک با ناظر گمرکات استان در محل ستاد گمرکات نیز قرائت شد و که مواردی همچون برگزاری جلسات مشترک با داشتن روحیه تعامل و همکاری مشترک، بازدید میدانی از مرز ها و بررسی مشکلات ،حذف هزینه ما بالتفاوت سوخت برای ناوگان ترانزیتی و .... از موارد مصوب شده در این صورت جلسه بود.
در ادامه ابراهیم عطائی توضیحات کاملی در رابطه جلسه مشترک با سازمان پیرو اعتراض انجمن به مفاد برگزاری کمیسیون ماده 10 ارائه نمود و مقرر شد همچنان تا حصول نتیجه موضوع توسط انجمن پیگیری شود.
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .