چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1401/05/03 - تعداد نمایش (0)

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 2 مرداد ماه 1401 با حضور حداکثراعضای هیئت مدیره انجمن و بازرسین در محل انجمن برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی، روزچهارشنبه گارگروه توسعه ترانزیت ذیل کمیته ترانزیت با مدیریت افندی زاده معاون وزیر راه و شهر سازی در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار خواهد شد و موضوع جهاد کشاورزی که مدت هاست شرکت های حمل ونقلی در گیر آن هستند از دستورات جلسه است. متاسفانه در دنیایی که در کسری از ثانیه مکاتبه ای از آنسوی کره زمین به آن سو از طریق فضای مجازی ارسال میگردد اصرار بیهوده ی  اداره قرنطینه مبنی بر رویت اصل گواهی قرنطینه ضمن افزایش زمان و هزینه حمل ترانزیت شرکت ها را در گیر مشکلات دیگری هم  کرده است با توجه به اینکه بدلیل تحریم نامه به ایران ارسال نمیشود ناچارا باید به کشور ثالثی ارسال شود و از آنجا به ایران در این میان گمشدن برگه گواهی قرنطینه نیز دردسر ساز گردیده است. امیدواریم در این جلسه مشکل قدیمی قرنطینه حل شود.
دراین جلسه غرفه انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی جهت حضور نماینده انجمن در منطقه ویژه اقتصادی به طور رسمی تحویل انجمن گردید و قرار داد آن انجام شد.
درادامه جلسه نامه ارسالی از انجمن ترانسپورتی نیمروز مبنی بر درخواست ملغی نمودن بخشنامه انجمن در خصوص 4 درصد کارمزد کرایه حمل  و اجرای بخشنامه ملغی قبلی قرائت و با توجه به این که تصمیمات یک بام دو هوای انجمن ترانسپورتی نیمروز مورد تائید انجمن خراسان نیست بخشنامه اخیر انجمن مربوط به کمیسیون شرکت ها ملغی نخواهد شد. 
همچنین دراین جلسه یکی از اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از انجمن جهت حضور در جلسه کمیسیون شورای عالی ترابری و همچنین جلسه ای که پیرو درخواست انجمن پیرامون ایرادات شکلی و ماهوی وارد بر نحوه ی تشکیل و صدور آرای کمیسیون موضوع ماده 10 آئین نامه تاسیس شرکت های حمل ونقل بین المللی عازم تهران بود و متعاقبا صورت جلسات مربوط به جلسات مذکور اطلاع رسانی خواهد شد.
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.