اخبار انجمن

جلسه مشترک با ناظر گمرکات استان خراسان رضوی

تاریخ : 1401/04/13

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و یکی از بازرسین در تاریخ 12 تیر ماه 1401  در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن سه شنبه 14 تیر ماه راس ساعت هشت صبح در محل دفتر سرپرست نظارت گمرکات استان خراسان رضوی جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی و فعالین این حوزه به منظور ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات و بررسی مشکلات در حوزه حمل ونقل برگزار خواهد شد.
در ابتدای جلسه، صورت جلسه ارسالی از اداره کل راهداری و حم لونقل جاده ای استان خراسان رضوی مربوط به جلسه هم اندیشی در خصوص مسائل و مشکلات قرائت و مواردی که برعهده انجمن بود از جمله برگزاری دورهای آموزشی دوره ای برای نمایندگان در پایانه های مرزی ، تعیین نماینده انجمن در مرز سرخس ، اطلاع رسانی در خصوص کنترل و تکمیل اسناد و مدارک خودروهای ورودی به کشور قبل از مراجعه به محل مرز بجهت جلوگیری از بروز توقف در مرز دوغارون ، با تعیین زمان تخلیه و بارگیری ،توقف ناوگان افغانی ورودی به پایانه مرزی دوغارون مدیریت شودو تذکر لازم به نمایندگان در خصوص رعایت ساعات کاری در پایانه مرزی قرائت و مقرر شد کلیه موارد که برعهده انجمن است در اسرع وقت پیگیری و اعمال گردد.
در ادامه مقرر گردید نرخ درصدی برای نرخ کمیسیون ناوگان افغانی ورودی از مرز میلک  مشخص و بخشنامه شود .
همچنین در ادامه مجددا پیرو نامه ارسالی از وزارت خارجه مبنی بر ترانزیت قالی از مزار شریف که ماه های گذشته به انجمن ارسال شده بود نامه ای با موضوع استقبال طرف افغانی با پیشنهاد انجمن مبنی بر حمل محمولات قالی از مزار شریف تا دوغارون توسط شرکت های افغانی و از دوغارون توسط شرکت های ایرانیارسال گردید و مقرر گردید تا در آینده ای نزدیک  طرف افغانی به استان سفر کرده و در جلسه ای حضوری این پیشنهاد را بررسی نمایند.
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.