اخبار انجمن

چشم انتظار اجرای توافقات هستیم

تاریخ : 1401/03/04

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی ، علی رغم توافقاتی که در استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص مشکلات مرز میلک شد،  با وجود قبول هزینه های در خواستی نهاد مرزی همچون اسکان نمایندگان و...، هنوزهیچ کدام از توافقات اجرا نشده است. با توجه به این که این توافقات در جهت روان سازی ترانزیت با نظر معاونت استانداری سیستان  بلوچستان تصویب شده است چشم انتظار اجرائی شدن توافقات هستیم.
درابتدای جلسه، نامه ارسالی از دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار پیرامون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز قرائت  و مقرر گردید پیشنهادات انجمن از جمله گنجاندن ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی در قانون جدید و .. تنظیم و ارسال گردد.
در ادامه‌ نامه ارسالی گمرک استان خراسان مبنی بر افزایش نرخ تعرفه های انجام خدمات انبار های عمومی پس از توافق صورت گرفته با انجمن قرائت و مقرر گردید به کلیه شرکتها بخشنامه شود.
همچنین در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر استعلام نظر در مورد موافقتنامه ایجادشرایط مساعد حمل و نقل جاده ای در سازمان همکاری شانگهای قرائت و مقرر گردید پس از مطالعه موافقتنامه ارسالی پیشنهادات انجمن ارسال گردد.
درادامه پیشنهادات کمیته مشترک حمل و نقل ریلی و جاده ای و کمیته ترانزیت  امور گمرکی انجمن، قرائت گردید و مقرر گردید موارد مطروحه در صورت امکان اجرا گردد.
در پایان مسائل مالی  انجمن جهت تایید و بیان در مجمع عمومی عادی انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.