اخبار انجمن

شرحی بر عملکرد کمیته تخصصی حمل ونقل جاده ای و ریلی انجمن

تاریخ : 1401/02/20


کمیته های تخصصی انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان موضوع مشارکت فعالان عرصه های حمل و نقل در کشور و استفاده از خرد جمعی و همراهی مدیران و کارشناسان حمل و نقل بین المللی از ابتدای تشکیل انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی دراستان خراسان رضوی مطرح بوده و این مهم همواره در اساسنامه و جلسات و مجامع این انجمن مورد توجه قرار گرفته است . اصلی ترین بخشی که می تواند اعضاء را در برنامه ریزی های انجمن مشارکت دهد تشکیل کمیته های پیش بینی شده در اساسنامه می باشد .
براساس بند 25 اساسنامه، تشکیل کمیته های تخصصی، از جمله کمیته حمل و نقل جاده ای و ریلی در دستور کارقرار گرفت . برابر اساسنامه اعضاء هر کمیته حداقل سه نفر از بین متقاضیان و با تصویب هیئت مدیره برای مدت یکسال انتخاب میشوند و طی حکمی عضویت متقاضی درکمیته به نامبرده ابلاغ می شود .اما کمیته ها می توانند ازکارشناسان مطلع در امور حمل ونقل بین المللی به عنوان کارشناس مهمان برای شرکت در جلسات آن کمیته دعوت بعمل آورند .

اهداف کمیته

به لحاظ مشخص شدن اهداف و وظایف کمیته ها ، هرکدام از کمیته ها دارای آئین نامه اجرائی خاص خود بوده که اصول این آئین نامه ها در هیئت مدیره تصویب و در اختیار اعضاء کمیته ها قرار میگیرد.

قطعا موضوع اصلی فعالیت صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی اقدام به حمل کالا بصورت جاده ای و ریلی می باشد لذا کمیته حمل و نقل
جاده ای و ریلی وظیفه شناسایی مشکلات و بررسی راهکارها و گسترش فعالیت حمل و نقل جاده ای و ریلی را بعهده دارد و موضوعات مطروحه در جلسات مطالبی عمومی و مربوط به کلیه شرکت ها می باشد .
با عنایت به استقبال گسترده و علاقه مندی همکاران به عضویت در کمیته و حضور در جلسات و لحاظ نمودن تاریخ و ساعت جلسات هیئت مدیره محترم ،جلسات داوری، کمیسیون حمل و نقل و جلسه هیئت نمایندگان اتاق ، مقرر گردید جلسات کمیته حمل و نقل جاده ای در سال جاری کماکان دوشنبه هفته سوم هر ماه در محل سالن اجتماعات انجمن برگزار گردد. که تقویم قطعی جلسات پس از اعلام تقویم جلسات کمیسیون حمل و نقل اتاق در سال جاری تقدیم میگردد.

نگاهی به کارنامه کمیته حمل ونقل جاده ای و ریلی
با توجه به اینکه موضوعات کمیته حمل و نقل جاده ای و ریلی و کمیته ترانزیت و امور گمرکی بسیار نزدیک و کاملا مرتبط می باشد و بیش از بیست نفر از همکاران در هر دو کمیته حضور مشترک دارند مقرر گردید جلسات این دو کمیته فعلا بصورت مشترک برگزار گردد.
در پایان به برخی از موضوعات مطروحه درجلسات مشترک اشاره خواهم کرد:
1-استماع گزارش و نتایج سفر هیئت مدیره انجمن به بندرعباس در خصوص موضوعات کشتیرانی
2-بررسی موضوع کامیون های افغانی و تصمیمات سازمان راهداری
3-در خصوص کاهش ریسک حمل کالا به ترکمنستان و کشورهای مقصدآسیای میانه و بیمه cmr محموله هایی که به مقاصد آسیای میانه منتهی می شوند ، پیشنهاد گردید هیئت مدیره محترم انجمن مسئله را از طریق کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی و نیز وزارت امورخارجه و سایر ادارات مرتبط مطرح نمایند.
4-پیشنهاد گردید جلسه فوق العاده با شرکتهای بیمه ای در خصوص مسئولیت بیمه cmr و بیمه های باربری تا مقصد نهایی کشورهای آسیای میانه تشکیل گردد.
5-درخصوص اجرایی شدن اقدامات دولت در دریافت اجازه عبور کامیون های ایرانی از کشورترکمنستان جهت مقاصد کشورهای آسیای میانه توسط هیئت مدیره محترم انجمن پیگیری لازم صورت پذیرد.
6-با توجه به عدم یکپارچگی کمیسیون کامیون های ایرانی در شرکتهای حمل و نقل مقرر شد در جلسات آتی در این خصوص بحث گردد.
7-اعلام درخواست همکاران جهت پیگیری مشکلات به وجود آمده در خصوص ویزای پاکستان .
8-گزارش بازدید مدیر کل محترم راه آهن ناحیه خراسان و هیئت همراه در معیت معاونین گمرک مشهد و شرکت انبارهای عمومی
9- اعلام مخالفت با درخواست راه آهن مبنی بر انجام امور گمرکی واگن ها در ایستگاه سلام با عنایت به حضور پرسنل گمرک در محل گمرک
10-درخواست تطبیق ساعات کاری گمرک و راه آهن در اماکنی که فعالیت های گمرکی و حمل و نقل مشترکا صورت میپذیرد
11-درخواست از ادارات محترم گمرک ، راه آهن و سایر دوایر مرتبط جهت اعلام ایام و ساعات پرسنل کشیک خود در ایام تعطیلات
12-درخواست اعلام چگونگی تنظیم گزارش دارایی برای ارائه صحیح اطلاعات شرکتها به اداره امور مالیاتی و دارایی استان.
از همکاران فعال درخواست می نماییم برای استفاده بهتر و بیشتر از زمان برگزاری جلسات کمیته ، لطفا موارد وموضوعات قابل طرح در جلسات را تا پانزدهم هر ماه به هیئت رئیسه کمیته اعلام نمایند تا با فرصت مناسب بررسی و در کمیته مطرح و پیگیری و نتیجه لازم دریافت گردد. در پایان ضمن تشکر از همه اعضای محترم انجمن و هیئت مدیره محترم ، سال هایی سرشار از سعادت و سلامت و موفقیت برای همگان آرزومندیم .