چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1401/02/05 - تعداد نمایش (113)

چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 4 اردیبهشت 1401 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، تشکیل کارگروه ذیل کمیته تسهیل و روان سازی ترانزیت شورای عالی هماهنگی ترابری پس از سه سال وقفه و برگزاری اولین جلسه آن با حضور دولتی ها و بخش خصوصی مهم ترین خبر این جلسه بود .به گزارش احمد زمانیان که به عنوان نماینده انجمن در این جلسه حاضر شده بود: در این کارگروه با نظر بخش خصوصی مقرر گردید در جلسات آتی ابتدا موانع و مشکلات ترانزیت در کشور مورد بررسی قرار گیرد. همچنین احمد زمانیان خاطر نشان کرد این کارگروه به عنوان اولین کارگروه رسمی ترانزیت در شورای عالی ترابری باید تنها مرجع رسیدگی به موانع باشد تا عملکردی موازی توسط نهاد ها دولتی برای ترانزیت صورت نگیرد و از تعداد 22 بخش دخیل در ترانزیت بکاهد.
همچنین احمد زمانیان در این جلسه به مشکلات مرز میلک و توقف هزاران کانتینر در بندر شهید رجائی اشاره نمود که متاسفانه هیچ عملکرد مثبتی از سوی بخش دولتی برای روان سازی این مرز صورت نگرفته حتی با وجود پیگیری دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور و این در حالی است که در هر جلسه صحبت از بندر چابهار به میان می آید.کریدوری که تنها روی کاغذ برنامه ریزی شده و هیچ امیدی به راه اندازی آن نیست.
در ادامه مقرر گردید تا تاریخ پانزده اردیبهشت ماه سال جاری صورت های مالی انجمن تعیین تکلیف گردد .
همچنین در ادامه با نظر حداکثر هیئت مدیره مقرر شد مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن به تاریخ 8 خرداد ماه 1401 در محل سالن اجتماعات انجمن برگزار گردد.