سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1401/01/29 - تعداد نمایش (108)


سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین الملل یاستان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 28 فروردین 1401 با حضور تمام اعضای هیئتمدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، طبق تصمیم نشست 220 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مبنی بر سیاست گذاری در زمینه ترانزیت کشور،کمیته توسعه و روان سازی ترانزیت با حضور اعضای شورای مذکور و دستگاه ها ذیربط تشکیل گردید. اولین جلسه کمیته مربوط به تاریخ 31 فروردین ماه 1401 در محل وزرات راه و شهر سازی برگزار میگردد. بر این اساس احمد زمانیان به عنوان رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده صنف حمل ونقل بین المللی در جلسه حضور خواهد داشت.
درابتدا نامه ارسالی از دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران مبنی برجلسه هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون موضوعات مربوط به ترانزیت کالا که در دفتر معاونت حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد قرائت و مقرر شد احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره دراین جلسه حضور بهرساند.
درادامه مسائل جاری انجمن مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت.