اخبار انجمن

بالاخره ویزای پاکستان از کجا باید گرفت؟

تاریخ : 1401/01/22


دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی به تاریخ21 فروردین ماه 1401 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن،متاسفانه کنسولگری پاکستان در مشهد به رانندگان زاهدانیتحت پوشش شرکت های خراسانی ویزا نمیدهد و معتقد است باید از زاهدان در خواست ویزا کنند و از طرفی کنسولگری پاکستان درزاهدان هم به رانندگان زاهدانی که تحت پوشش شرکت خراسانی هستند ویزا نمیدهد،علی رغم پیگیری های عدیده انجمن این کلاف سردر گم باعث بروز مشکلات بسیاری برای شرکت ها شده است. بر این اساس به منظور حل مشکل، مقرر شد فورا در کمیسیون ترانزیت و حمل ونقل بین المللی از سرکنسول پاکستان در مشهد دعوت به عمل آید تا مسئله حضورا مورد بررسی قرار گیرد و حل و فصل شود .
در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور مبنی بر معرفی دو شرکت حمل ونقل بین المللی فورواردر به منظور احیای خط کشتیرانی رو-رو قرائت و مقرر شد دو شرکت معرفی شوند .
همچنی درادامه بحث همیشگی مالیات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اینکه همچنان اداره امور مالیاتی با در یافت مالیات های سنگین از شرکت ها باعث لطمه به این صنعت شده و نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است . هر چند انجمن در سالهای گذشته همیشه پیگیر این موضوع بوده ولی متاسفانه مجددا این موضوع با عث ایجاد مشکل شده است.
درادامه درخواست کمیته داوری مبنی بر تعیین تعرفه مشخص برای هزینه های داوری در انجمن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعضای کمیته داوری در خواست و پیشنهادات خود را طی چندروز آینده به انجمن ارائه دهند تا درجلسه آتی هیئت مدیره مورد بررسی قرار بگیرد.