يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1400/12/23 - تعداد نمایش (114)

چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 22 اسفند ماه هزار و چهار صد و به عنوان آخرین جلسه هیئت مدیره در این سال با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین و برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، از سوی مرکز امور بین الملل وزارت راه و شهر سازی انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی به عنوان اپراتور ملی حمل و نقل کشورمان جهت هماهنگی ارسال بار آزمایشی در مسیر راه گذر حمل ونقل ترانزیتی چهار جانبه ایران - عمان ترکمنستان ،ازبکستان (موضوع موافقتنامه عشق آباد)مشخص گردید و از طریق وزارت خارجه به مراجع ذیربط ترکمنی معرفی گردید.
در ادامه طبق نامه ارسالی از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای احمد زمانین به عنوان نماینده انجمن در چهارمین جلسه کمیته راهبری حمل ونقل بین المللی 1400با دستور جلسات به شرح ذیل برای حضور در جلسه امروز 23 اسفند ماه عازم تهران شد .
دستور جلسه اول مربوط به ارائه گزارش مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در خصوص امکان استریپ کانتینر در بنادر جنوبی، حمل محمولات ترانزیتی به روش تبادل یدک با سایر کشور ها در مبادی مرزی
دستور جلسه دوم ارائه پیشنهادات انجمن صنفی در رابطه با ساماندهی فعالیت نمایندگان شرکت های حمل ونقل بین المللی مستقر در پایانه مرزی
در پایان مسائل جاری و مالی انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .