پنج شنبه ، 27 مرداد 1401

1400/12/16 - تعداد نمایش (228)

چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی شب گذشته به تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن، عملکرد پنج شرکت حمل و نقل بین المللی در استان خراسان از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به عنوان شرکتهای نمونه موردتقدیر قرار گرفت.

با توجه به این که مراسم روز ملی حمل و نقل بدلیل وصعیت پاندمی کرونا لغو گردید و به صورت مجازی برگزار شد. لوح تقدیر و تندیس شرکتهای منتخب به انجمن ارسال شد.
اسامی شرکتهای منتخب بدین شرح است.
شرکت حمل و نقل بین المللی واگن بارآسیا
شرکت حمل و نقل بین المللی آذر کیان طوس
شرکت حمل و نقل بین المللی ترنم شرق
شرکت حمل و نقل بین المللی خورشید بارثاوا
شرکت حمل و نقل بین المللی ستاره یاران زمین

در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.