اخبار انجمن

تعدد قوانین کم بود، تعدد سامانه اضافه شد!!

تاریخ : 1400/10/19

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی امروز به تاریخ ۱۹دی ماه ۱۴۰۰ با حضور حداکثر هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی،سومین جلسه کمیته راهبردی حمل و نقل بین المللی به تاریخ فردا دوشنبه ۲۰ دی ماه۱۴۰۰ در دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برگزار می شود بر این اساس احمد زمانیان به نمایندگی از انجمن در این جلسه شرکت خواهد نمود.

در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت مبنی بر اصلاح قانون امور گمرکی و دستور بر بازنگری آن توسط کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی قرائت و مقرر شد انجمن خراسان کار گروهی تشکیل و نقطه نطرات و پیشنهادات کارشناسی طی ده روز آینده به دفتر ترانزیت ارسال گردد.
همچنین در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری‌ و حمل‌و‌نقل جاده‌ای مربوط به بهره برداری از سامانه حمل و نقل بین المللی قرائت و به اطلاع اعضا رسید و به شرکتها بخشنامه شد و جای بسی تامل دارد وجود تعدد سامانه ها وقتی هنوز تعدد قوانین اندر خم یک کوچه است!!!

در پایان مسایل جاری مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت