چهارشنبه ، 19 مرداد 1401

1400/10/06 - تعداد نمایش (204)

سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی شب گذشته به تاریخ 5 دی ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و یکی از بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، هیئت مدیره چهارشنبه هشتم دی ماه جهت نشست مشترک با هئیت مدیره انجمن کشتیرانی به بندر عباس میرود .این جلسه در اتاق بازرگانی بندر عباس برگزار میشود و حضور نمایندگان شرکت ها بلامانع است. بدین جهت در خصوص موارد و مشکلات قابل مطروحه در نشست مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند
همچنین در ادامه رئیس هیئت مدیره گزارش کاملی از جلسه با معاونت سازمان راهداری ارئه نمود و مقرر شد ارائه کامل گزارش، موکول به بعد از جلسه چهارشنبه سازمان و تصمیم نهایی آنها با مدیران دولتی شود.
درادامه مسائل جاری انجمن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.