سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1400/07/12 - تعداد نمایش (169)


بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 11 مهر ماه 1400 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، گزارش تهیه شده در روزنامه خراسان رضوی با عنوان «کاهش 50 درصدی تردد کامیون دردوغارون» و ربط این موضوع به بخشنامه درون سازمانی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای و بیان ابهاماتی بدون دریافت نظرات کارشناسان و افراد صاحب نظر در صنف حمل ونقل بین المللی موجب اعتراض صنف حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شد. بر این اساس رئیس هیئت مدیره انجمن با پیگیری های صورت گرفته به طورکامل برداشت ناصحیح از بخشنامه مذکور مربوط به داشتن قرارداد حمل و اینکه این قرارداد ارتباطی به معطلی کامیون ها در مبادی مرزی ندارد را توضیح و مقرر شد در اسرع وقت روزنامه محلی خراسان طی گزارشی موضوع را بررسی نماید.
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خراسان رضوی مبنی برتهیه گزارش آخرین وضعیت چالش ها و راهکار های حمل ونقل جاده ای با کشور قرقیزستان قرائت و مقرر شد در اسرع وقت با همکاری شرکت های فعال در مسیر قرقیزستان تهیه و ارسال شود .
در ادامه نامه ارسالی از انجمن حمل ونقل بین المللی ایران پیرو درخواست برگزاری دوره آموزشی تخصصی فیاتا قرائت و بر طبق این گزارش تا اتمام دوره دهم فیاتا و اخذ مدارک، دوره یازدهم فیاتا برگزار نخواهد شد .
درادامه حمیدرضا دشتی عضو هیئت مدیره خبر از برگزاری دوره آموزشی لجستیک درساختمان آموزش اتاق بازرگانی داد. به زودی این دوره با همکاری انجمن حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی جهت ارائه سرفصل های مورد نیاز فعالین حمل ونقل بین المللی به عنوان دوره ای کوتاه مدت و کاربردی جهت افزایش آگاهی متقاضان برگزار خواهد شد.