چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1400/06/29 - تعداد نمایش (174)

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 28 شهریور ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و یکی از بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن 25 مهر ماه آخرین فرصت برای برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی است. بدین ترتیب طی بخشنامه ای به کلیه شرکت ها از متقاضیان جهت کاندیداتوری درخواست گردید تا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
در این جلسه نیز انجمن به ساز و کارراه اندازی سامانه هوشمند نوبت دهی در مرز دوغارون پرداخت، بر این اساس میزبان محمدی رئیس اداره ترانزیت سازمان راهداری استان خراسان رضوی و یکی از افراد متخصص جهت راه اندازی این سیستم بود و مقرر شد در جلسات متعدد تمامی جزئیات مورد بررسی قرار گیرد .
همچنین در این جلسه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.