چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1400/06/08 - تعداد نمایش (186)

بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شزکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 شهریور ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن پیرو مشکلاتی که جلسه مشترک با ناظر گمرکات استان در مرداد ماه برگزار شد مقرر گردید با توجه به مشکلات شرکت ها جلسه ای با مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران طی روز ها آتی برگزار گردد .
در ادامه نامه ارسالی از انجمن رانندگان در خصوص دریافت وجه از رانندگان در پایانه های مرزی قرائت و مقرر شد مستندات ادعای فوق ارسال و مورد بررسی قرار گیرد .
همچنین در ادامه نامه ارسالی از سازمان در خصوص واکسیناسیون قرائت و مقرر شد انجمن با تشکل هایی که در حال انجام این امر هستند مکاتبه و مقدمات آن را فراهم نماید .
همچنین دراین جلسه طبق قرار اعلام شده از سازمان، انجمن منتظر حضور مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری بود و همچنین تعدادی از مدیران شرکت ها برای بیان مشکلات حاضر شدند ولی متاسفانه به دلایل ترافیک و ضیق وقت امکان حضور ایجا نشد.
در پایان مسائل جاری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.